METSELWERK BEWEZEN overtuigend te aanbidden Lucifer, Satan! Deel 1 van 2

METSELWERK BEWEZEN overtuigend te aanbidden Lucifer, Satan! Deel 1 van 2 De gemiddelde Mason is voortdurend

Ondertitel: Nu, vanuit hun eigen woorden en symbolen, de vrijmetselarij is bewezen, dan een schaduw van twijfel, naar Satanic tot de kern te zijn! Je kan niet meer worden misleid.

Het grootste deel van het artikel hieronder op de vrijmetselarij is genomen van Masonic boeken die door maçonnieke Uitgeverijen hebben gepubliceerd, en de meeste van hen waren vroeger heel erg geheim. Verder hebben we de bijbelse vermaning zorgvuldig te hebben genomen, het vergelijken van Masonic leerstellingen van de Bijbel. In 1 Johannes 4: 1 zien we dit commando om alle christenen: "Geliefden, gelooft niet iedere geest. maar probeer het (test) de geesten of ze uit God zijn; want vele valse pro phets zijn uitgegaan in de wereld." Zo zien we dat enige religieuze leer die niet voldoet aan de Schrift is van een "valse profeet".


Deze oefening is niet een lege, voor uw eeuwige, kostelijke ziel staat op het spel. Tot slot, vergeet niet twee dingen over Metselwerk: 1) Superior Masons bewust liegen tegen hun collega-vrijmetselaars, als de vrijmetselaars " verdienen te worden misleid" ; 2) Verklaringen gegeven tot 95% van alle vrijmetselaars zijn verkeerd. Luister naar dit citaat van een maçonnieke auteur, Carl Claudy: "Foutje in de buitenste schil en het vinden van een betekenis; doorgesneden die betekenis en een andere; eronder, als je diep genoeg graaft, je kan een derde, een vierde vinden – wie zal zeggen hoeveel leringen?" Je hebt gelogen, zoals we zien in onze vele artikelen. Tot slot, vergeet gewaagde stelling Albert Pike’s in Morals & Dogma, dat " Metselwerk is identiek aan de oude mysteriën", Wat betekent dat al hun leringen in al hun boeken zijn precies hetzelfde als de oude, Pagan, Satanic Mysteries! [P. 624, leer van de 28 Degree]

Gelieve, smeken wij u, de tijd nemen om onze artikelen te lezen, zodat je eindelijk weet de waarheid van Jezus Christus, de God van het heelal, die vrijmetselaars minachtend een bel "inferieure god"En wie ze nooit, nooit te vermelden in hun leer of hun rituelen. We vurig bidden dat de Heilige Geest uw verstand, hart en ziel zal verlichten met de kennis van de ware God, en alleen de ware God van de Bijbel.

Nu, voor de eerste keer ooit, we zullen afdoende bewijzen dat de vrijmetselarij is eigenlijk een verering van Lucifer. het Licht – aan toonder; natuurlijk, omdat Lucifer en Satan zijn Bijbels dezelfde persoon, de vrijmetselarij is echt de verering van Satan. We zullen dit te bewijzen met een citaat van hun eigen bronnen, en de beeltenis van hun eigen symbolen. In symbolen, Vrijmetselarij onthult meer over zichzelf dan ooit doet in zijn geschriften; Toch zullen we beginnen met hun geschriften, want daar zult gij het vinden " smoking gun " het bewijs dat vrijmetselaars aanbidden Lord Satan. Zodra je deze waarheid begrijpt, zal u begrijpen waarom ze zo graag al die eeuwen om het deksel van geheimhouding stevig vastgeschroefd te houden, zijn geweest als mensen echt begrepen dat de vrijmetselarij is een verering van Satan, niemand zou toetreden, en de burgers van de meeste gemeenschappen zouden opstaan ​​als één om te eisen dat de organisatie volledig worden verboden. Dus, je hebt geheimen binnen geheimen . net zoals we hierboven hebben geciteerd; verder heb je een continue public relations campagne ter promotie van de leugen dat de vrijmetselarij is geen religie, en is gewoon een goede werken sociale organisatie.

Nu, laten we u op de hoogte, met hun eigen woorden, dat Vrijmetselaars echt aanbidden Satan, op de hogere niveaus.

LUCIFER geprezen als HET LICHT-drager van de vrijmetselarij

" Lucifer. de Lichtdrager . Vreemde en mysterieuze naam te geven aan de geest van de Duisternis! Lucifer. de Zoon van de Ochtend! Is hij het die het Licht draagt. en met zijn pracht ondraaglijk, blinds zwakke, sensuele of egoïstische zielen? Twijfel niet!" [Albert Pike, Zeden en Dogma van de Oude en Aangenomen Schotse Rite van de Vrijmetselarij, p. 321, 19 Mate van Grand Paus; Red Nadruk toegevoegd]

Wat een openbaring! Vanaf de eerste graad, is de eerste inwijding, de Mason krachtig te aangedrongen "zoeken naar de Licht "! De gemiddelde Mason voortdurend te zeggen dat hij is "op zoek naar het Licht", En zal zijn hele leven doorbrengen "op weg naar het Licht". Bijna elke persoon in de westerse beschaving ervan uit dat deze "Licht" is de openbaring van de God van de Bijbel; inderdaad, wordt deze verklaring wordt gehouden continu te proberen om ons te overtuigen dat de vrijmetselarij is christen. Toch, hier, Albert Pike zegt dat Lucifer is Degene die het Licht van de vrijmetselarij draagt! Lucifer is het Licht-drager van de vrijmetselarij .

Pike’s straf onmiddellijk voorafgaande aan dit bevestigt niet alleen dat Lucifer is het Licht-drager, maar dat vrijmetselaars van de vorige graden zijn geleid om te geloven dat het tegenovergestelde waar was. Sinds de formulering van deze zin is een beetje geheimzinnig [alleen begrepen door mensen met speciale kennis], vroeg ik voormalige Illuminist Satanist Doc Marquis, voor zijn uitleg. Maar, zijn we nu een beetje vooruit onszelf; Laten we deze zin te onderzoeken.

"De Apocalyps is, voor degenen die de negentiende Degree, de apotheose van dat Sublieme Geloof dat als enige ambitie om God te ontvangen, en veracht alle pracht en werken van Lucifer." [Ibid.]

Op het eerste gezicht, deze zin lijkt de ene we eerst hierboven geciteerd, waarbij Pike identificeert Lucifer als de maçonnieke Lichtdrager tegenspreken. Maar als je de esoterische uitleg van Doc Marquis begrijpen, uw begrip verdwijnt volledig.

Ten eerste, Pike identificeert de Apocalyps als het boek Openbaring geschreven door de apostel Johannes. Dan, Pike zegt dat andere, soortgelijke boeken van andere religies, zijn net als ‘geïnspireerd’, zoals Openbaring, met vermelding van Plato, Philo, de Sefar Yezirah, en de Sohar. Pike zegt dat alle drie van deze boeken – Apocalypse [Openbaring], de Sefar Yezirah . en de Sohar . zijn identiek "geinspireerd". Aangezien deze laatste twee boeken zijn van niet-christelijke religies, is Pike zegt dat de inhoud van de Openbaring zijn geen big deal. Daarom is het geen big deal, dat het boek Openbaring kleineert de "pracht en werken" van Satan, omdat de God van dat boek is bekend dat Satan haten.

Dan, Pike zegt dat deze drie boeken "zijn de meest complete uitvoering van het occultisme". [Ibid.] Nu, wij begrijpen dat Pike ziet de God van de Apocalyps als het tegenovergestelde, maar gelijk aan Satan, net zoals typische occultisten geloven en leren!

In de tweede plaats, Doc Marquis biedt de esoterische, occulte, uitleg. Pike zegt ook in deze zin, dat in de vorige 18 graden, vrijmetselaars geloofde dat God was het Licht-drager, maar nu, in deze 19e Degree, Pike geeft hen nieuwe openbaring. Dit inzicht volledig pleinen met verklaarde Masonic beleid van opzettelijk misleidende vrijmetselaars in de lagere graden totdat ze waren echt klaar voor de "waarheid". Dit is de waarheid – de vrijmetselarij aanbidt Lucifer.

TYPISCH SATANISCHE PHRASE Pike’s – waar iedereen kan zien

Pike geeft dan concreet bewijs van aanbidding Freemason’s van Satan / Lucifer op de zeer voorkant van het deksel van moraal enDogma . Hieronder de ronde zegel van "God", Pike schrijft een zin in het Latijn geschreven, die blijkt te zijn een typische satanische zin zijn. Eén blik op deze zin zou elke Satanist waarschuwen dat de inhoud van dit boek zijn satanische! Een Satanist zou ook begrijpen meteen dat alle van de vrijmetselarij is satanisch.

Wat is dit voor zin? "DEUS MEUMQUE JUS" De letterlijke betekenis is "God and My Right"

Doc Marquis zegt dat deze uitspraak is een zeer typisch één binnen satanisme. Het heeft twee betekenissen, in elkaar. Ten eerste, deze uitdrukking betekent dat de vrijmetselaar kan afhangen van hun God hun recht en justitie te bepalen. In de tweede plaats, omdat de God van de Vrijmetselarij is Lucifer, vrijmetselaars zeggen dat ze "met behulp van occulte methodes", Door middel van Lucifer, hun rechten en rechtvaardigheid te bereiken. Marquis zegt dat deze zin is zeer krachtig en zeer gevaarlijk binnen Satanisme. De tweede een Satanist ziet deze uitdrukking in het Latijn op het boek van Pike’s, weet hij het materiaal binnen is satanisme, zonder het lezen van een woord!

"Ziedende ENERGIEËN Lucifer IN UW HANDEN"!

"De dag is gekomen dat Fellow Craftsman moeten weten en hun kennis toe te passen. De verloren sleutel tot hun rang is de beheersing van emotie . welke plaatsen de energie van het universum tot hun beschikking. De mens kan alleen maar verwachten dat met grote kracht moet worden toevertrouwd door te bewijzen zijn vermogen om het constructief en onbaatzuchtig te gebruiken. Wanneer de Metselaar leert dat de sleutel tot de strijder op het blok is de juiste toepassing van de dynamo van levende kracht, heeft hij het mysterie van geleerd zijn Ambacht. De kolkende energieën van Lucifer zijn in zijn handen en voordat hij voorwaarts en opwaarts kunnen stappen, moet hij zijn vermogen om energie goed toe te passen bewijzen. Hij moet in de voetsporen van zijn voorvader, Tubal-Kaïn. die met de machtige kracht van de oorlogsgod zijn zwaard gehamerd in een ploegschaar." [Manly P. Hall, 33 Degree, K.T. The Lost Keys van de vrijmetselarijofHet geheim van Hiram Abiff. Forward door Reynold E. Blight, 33 Degree, K.T. Illustraties door J. Augustus Knapp, 32 Degree, Macoy Publishing en Masonic Supply Company, Inc. Richmond, Virginia, p. 48; Cursivering van mij]

Deze verklaring is de meest gedurfde en bondig iedereen kan maken in het Engels! Zij verklaart moedig dat, zodra de Mason leert zijn emoties te beheersen en correct toepassen van de "dynamo van levende kracht", Hij kan verzekerd zijn van de mogelijkheid om de controle " kolkende energieën van Lucifer " in zijn handen. Verder geeft hij toe dat de vrijmetselarij is de Ambacht. de oude naam voor Hekserij! Verder zijn alle satanisten ervan verzekerd dat, als zij zal toetreden tot de coven en leren van de Ambacht. hij wil de controle van de bovennatuurlijke macht van de satan, net zoals Manly P. Hall is veelbelovend.

Dit is het meest krachtige bewijs dat de vrijmetselarij is satanisme, omdat de taal is direct en duidelijk, niet rommelig met opzet verwarrend geheimzinnige taal die alleen een insider kan begrijpen. Verder, er rekening mee dat Hall en Reynold E. Blight zijn 33e graad vrijmetselaars, terwijl de Illustrator is 32 Degree. Macoy Publishing Company is ook een van de meest gerespecteerde van alle Masonic Publishing Houses.

Openbaringen van Tubal-Kaïn

Maar, de openbaringen van deze paragraaf zijn nog niet klaar. Merk op dat Hall wordt verwezen naar Tubal-Kaïn. bovenstaand. Laten we deze zin herzien, zoals het ook onthult satanisme. De Mason moet "in de voetsporen van zijn voorvader, Tubal-Kaïn, die met de machtige kracht van de oorlogsgod zijn zwaard gehamerd in een ploegschaar." In de maçonnieke Quiz Book, wordt de kandidaat gevraagd deze vraag: "Wie was Tubal Cain ?" Antwoord: "Hij is de Vulcan van de heidenen ." [William P. Peterson, Editor, Masonic Quiz Boek: "Vraag Me Broer ", Chicago, Illinois, Charles T. Power Company, 1950, p. 18, 88, 131, 213; ook gevonden in John Yarker, The Arcane Scholen: Een overzicht van hun herkomst en de Oudheid: Met een algemeneGeschiedenis van de vrijmetselarij en haar relatie tot de theosofische wetenschappelijke en filosofische Mysteries . Belfast, Ierland, William Tait, 1909, p. 30; ook gevonden in A. R. Chambers, Editor, Vragen en antwoorden . 1972, p. 237; ook gevonden in Malcom Duncan, Duncan’s Ritual van de vrijmetselarij . New York, David McKay Company, Inc. n.d. 3rd Edition, p. 94.]

In feite, in de derde graad van Master Mason, Tubal-Kaïn is het wachtwoord gegeven.

Anders dan het identificeren van de vrijmetselarij met het heidendom in deze zin, wat is de betekenis van de Vulcan van de heidenen. Deze vraag is zeer belangrijk, omdat Manly P. Hall adviseert de Mason dat, zodra hij de ziedende energieën van Lucifer in zijn handen, hij is om te wandelen in de voetstappen van Tubal-Kaïn. Hall maakt het klinkt als Tubal-Kaïn is een van de Griekse goden, dat doet hij niet? En, we weten overtuigend dat Tubal-Kaïn is Vulcan van de heidenen. Laten we even wie Vulcan van de heidenen is, door te kijken binnen occulte bronnen.

"Vulcan was een zon godheid die werd geassocieerd met vuur, bliksemschichten en licht. Het festival ter ere van hem werd de Vulcania waarin mensenoffers werden aangeboden." [Percival George Woodcock, Korte Dictionary of Mythology . New York, Philosophical Library, p. 152]. "Volgens Diel, draagt ​​hij een familierelatie aan de Christian duivel ." [J.E. Cirlot, vertaald door Jack Sage, Een Woordenboek van symbolen . New York, Dorset Press, 1991, p. 362]. "Het is fascinerend om te weten dat hij trouwde met Venus, een andere naam voor Lucifer of de duivel ." [Woodcock, op. cit. p. 150-151; Cursivering van mij]

Wauw! In één klap, leren we dat Manly P. Hall vertelt het Mason dat hij het kan hebben ziedende energieën van Lucifer in zijn handen, en dan vertelt hem te volgen in de voetsporen van de " Christian duivel ", aan wie " mensenoffers " krijgen!

Door nu, zelfs de meest geharde sceptici overtuigd dat de vrijmetselarij is Lucifer / Satan aanbidding zou moeten zijn. Echter, voor degenen die nog meer overtuiging nodig, laten we rekening houden met de Infernal Namen waarmee Metselwerk maskeert de vele verwijzingen naar Satan. In Satansbijbel, zien we 77 namen waarmee heidenen door de eeuwen heen aan Satan hebben verwezen. Laat ons snel herzien aantal van de "Infernal Namen" van het Satanisme binnen de vrijmetselarij. [Satanic Bible, Anton LaVey, p. 144-46]

We zullen een lijst van de vrijmetselaar onderwijs op elk van deze namen, en dan is de uitleg.

Baphomet — "De gnostici geoordeeld dat het [universeel middel] componeerde de igneous [met betrekking tot de brand] lichaam van de Heilige Geest, en het werd aanbeden in de geheime rituelen van de Sabbat of de tempel onder de hiërogliefen figuur van Baphomet of hermafrodiete geit van Mendes ." [Pike, op. cit. p. 734, het onderwijs van de 28ste Graad; Cursivering van mij]

We vinden het absoluut ongelooflijk dat de vrijmetselaars de Heilige Geest moet portretteren met de satanische symbool, Baphomet !

Dit symbool is gemaakt door een van de belangrijkste satanisten en Freemasons van alle tijden, Eliphas Levi. Door de eeuwen heen, is erkend als een van de meest kwaadaardige van alle symbolen. Als je goed kijkt naar Baphomet, dan zie je de nadruk op seks, want dit Wezen is androgyn – zowel mannelijke als vrouwelijke – je kunt zien heeft de borsten van een vrouw, en een rechtopstaande fallus. In feite zijn twee slangen getoond opgerold rond de fallus, een fallus die verdacht grote uitziet. Dit Wezen heeft het hoofd van de "gehoornde Geit" een andere titel voor Satan. In het boek, Masonic en occulte symbolen Geïllustreerde . Dr. Burns zegt: "In een boek over hekserij, The Complete Book of Hekserij en Demonology . de titel verklaart dat hij ‘de gehoornde god van de heksen, symbool van het geslacht vleesgeworden’." [P. 51] Als je goed kijkt, zul je zien Baphomet waardoor het teken van triade van de duivel met zijn rechterhand. " Baphomet is ook bekend als de Sabbatic geit, in wiens vorm Satan is om aanbeden te worden op de heksensabbat". [Frank Gaynor, woordenboek van Mystiek, New York, Philosophical Library, 1953, p. 24]

Dan ontdekten we dat Baphomet is officieel erkend als een symbool van de Kerk van Satan [The Occult Emporium . Winter . 1993-1994, blz. 54] en dat het wordt gedragen door de priester van Satan [Ibid. 1990-1991, blz. 26]

We ontdekten dit symbool op een Wicca site voor sieraden. Ze werden grinniken over het feit dat de maçonnieke Ring Emblem was echt een verkapte Pentagram! Zoals u kunt zien, de figuur aan de linkerkant is de typische Masonic Ring symbool, met het kompas, vierkant, en regel. De figuur rechts toont de volledige figuur van waaruit de Ring symbool werd genomen. Als je goed kijkt, zie je twee 5-gerichte sterren. Een ervan wordt gekleurd donkerder dan de andere. De donkerdere tint Pentagram is het 2-punten-up Evil Pentagram beeltenis van Satan, terwijl de andere, lichtere schaduwrijke Pentagram is het 1-punts-up Goede Star, beeltenis van Lucifer. [Zie de Lucifer-Satan Pentagram uitleg, hieronder].

Vanuit deze afbeelding kunt u zien dat de maçonnieke Ring symbool is gewoon een verkapte Pentagram, met zowel de "Goed" en "Onheil" sterren vertegenwoordigd! Met andere woorden, wordt deze Wicca website getrompetter aan de wereld dat de vrijmetselarij bedient zowel de goede Lucifer en de boze Satan!

Thoth — "De eerste HERMES was de Intelligence of Woord van God. Met ontferming bewogen voor een race leven zonder de wet. Zond God aan de mens Osiris en Isis, begeleid door THOTH, de incarnatie of aardse herhaling van de eerste HERMES; die mannen de kunst, de wetenschap en de ceremonies van de religie onderwezen; en dan naar de hemel of de Maan." [Pike, Morals and Dogma, p. 255, 17 programma’s, Ridders van het Oosten en het Westen; Nadruk lag in het origineel].

De oprichter van het Huis van de theosofie, Helena Petrovna Blavatsky, wiens boeken werden allemaal geschreven door haar demonische Leidende Spirits in een vorm noemen we automatisch schrift, banden Thoth samen voor ons mooi. ". Hermes, de god van de wijsheid, de zogenaamde ook Thoth, Tat, Set, Set, en Satan ; en dat hij bovendien, wanneer bekeken onder zijn slechte aspect, Typhon. de Egyptische Satan. die ook is gevestigd." [Helena Petrovna Blavatsky, Isis ontsluierd . Vol. I: Science, New York, Trow’s Printing en Boekbinden Company, 1877, p. 554, xxxiii. Gekleurde Nadruk toegevoegd]

Ik vind het zeer interessant dat Blavatsky, zoals Anton LaVey in Satansbijbel, had geen problemen met de koppeling van de Infernal Naam, Thoth. met Satan. en vooral de Egyptische Satan. Vergeet Pike’s woorden, in het allereerste begin geciteerd, dat "Metselwerk is identiek aan de oude mysteriën"! Deze uitspraak betekent dat de vrijmetselaars geloven hetzelfde als de oude mysteriën en aanbidden dezelfde god, satan, zij het onder verschillende namen.

Aangezien Blavatsky noemde een van de Infernal Namen, Typhon. en heeft hem geïdentificeerd als de Egyptische Satan, zullen we gaan kijken Albert Pike nogmaals, als we ontdekken dat Vrijmetselarij vereert Typhon ook.

Typhon — "Osiris was de zoon van Helios (Phra) de ‘goddelijke nakomelingen congenerate de dageraad’ en tegelijkertijd een incarnatie van Kneph of Agathodaemon, de Goede instelling . met inbegrip van al zijn mogelijke verschijnselen, fysiek of moreel. Hij vertegenwoordigde in een vertrouwde vorm van de weldadige aspect van alle hogere uitstralingen en in hem is ontwikkeld de conceptie van een zuiver goed, dus dat werd noodzakelijk het opzetten van een andere macht als zijn tegenstander . genaamd Seth, Baby, of Typhon om rekening te houden met de schadelijke invloeden van de natuur." [Pike, op. cit. p. 588, leer van de 28 programma’s, Ridder van de Zon, of de prins adept].

Nogmaals, we kunnen het occulte, satanische leer, dat de hele Natuur is samengesteld uit goed en kwaad, zwart en wit, tegengestelden die gelijk maar tegengesteld zijn te zien. Mensen, dit is pure satanisme, en Albert Pike heeft net omhelsd het, uit te leggen dat de natuur kon niet de all-liefhebbende, al-good Osiris te bestaan ​​mogelijk te maken zonder een kwade tegenhanger. In feite, satanisme en Vrijmetselarij beide delen dezelfde, zeer onthullend, symbool om deze situatie te verbeelden. Citaat uit Masonic bronnen, bieden wij u met deze foto.

In deze symbolen, de linker Pentagram omringd door de magische cirkel is Lucifer — de goede God — met het ene punt naar boven en twee naar beneden; de rechter Pentagram, weer omringd door de magische cirkel, is Satan — de kwade god — met de twee punten op en de ene naar beneden. Deze symbolen verbeelden precies wat Albert Pike heeft het over in de paragraaf hierboven! Hij zegt dat de kwade god, die hij noemt Seth of Typhon [ Typhon is opgenomen in Satansbijbel als helsnamen voor Satan ] Is de tegenstander van de goede god, Osiris ; Daarom, Pike zegt Osiris is Lucifer. Dit resultaat is consistent met de rest van de occulte wereld.

[Boven symbolen uit: Arthur Edward Waite, The Mysteries Of Magic: A Digest van de Geschriften van Eliphas Levi . Chicago, DeLaurence, Scott, and Company, Inc. 1966 Edition, 1909, p. 223 – LET OP: Waite is een vrijmetselaar auteur !; ook getoond in D. Duane Winters, Een zoektocht naar Licht In A Place of Darkness: Een studie van de vrijmetselarij . p. 69.]

Met dit symbool in het achterhoofd, vinden we het zeer interessant dat de maçonnieke straat lay-out voor Washington, DC waar we gaan in groot detail in NEWS1081. is aangelegd in de vorm van de " kwade Pentagram aan de rechterkant, het symbool voor Satan. ook bekend als Geiten Hoofd van Mendes. Daarom is de Masonic Plan voor de Verenigde Staten is een van het kwaad, zelfs in hun eigen geest, niet goed. We zullen uitprinten deze straat lay-out voor u nu, maar we raden u aan om de volledige details NEWS1081 lezen.

Pan — ". Satan is niet een zwarte god, maar ontkenning van God. dit is niet een persoon, maar een Force, gemaakt voor een goede, maar die kwaad kan vertegenwoordigen. Het is het instrument van de Vrijheid of de Vrije Wil. Zij vertegenwoordigen deze Force. onder de mythologische en gehoornde vorm van de God Pan ; daar kwam de bok van de Sabbat, de broer van de Ancient Serpent. en de Lichtdrager. " [Pike, Morals and Dogma, p. 102]

Sinds Satansbijbel lijsten Pan als een van de Infernal Namen van Satan, moeten we verder kijken naar het occulte voor meer informatie over Pan. Maar we weten nu dat, van Pan kwam de bok van de Sabbat, de broer van de slang. en de Licht-drager, [Lucifer]. omdat Albert Pike, de # 1 Freemason van de hele geschiedenis, heeft net verteld ons!

Tijd en ruimte beperkingen verbieden ons van je verder gaat in deze meest interessante en onthullende, studie van de vrijmetselarij. We hopen en bidden dat dit materiaal, plus de ingeving van de Heilige Geest, is de waarheid van het religieuze karakter van de vrijmetselarij aan u geopenbaard. Waarlijk, deze organisatie is een van de meest bedrieglijke in de wereldgeschiedenis. Luister gratis naar New Age auteur Bill Cooper, beschrijven de vrijmetselarij. Cooper was een lid van Demolay tijdens zijn jeugd, en later, bracht meer dan 20 jaar in de Naval Intelligence. Hij is het meest bekend met de organisaties die de wereld rijden in de Nieuwe Wereld Orde en de verschijning van de Messias, de Bijbelse antichrist.

"Ik zeg je nu dat de vrijmetselarij is een van de meest goddeloze en vreselijke organisaties op deze aarde. De vrijmetselaars zijn belangrijke spelers in de strijd om de wereldheerschappij. De 33 Degree is opgesplitst in twee delen. Eén split bevat de kern van de Luciferiaanse Illuminati en de andere bevat degenen die geen kennis ervan dan ook." [Behold A Pale Horse . p. 78]

In de loop der jaren geleden dat ik boek Cooper’s te lezen, heb ik de overgrote meerderheid van de daarin vervatte informatie geverifieerd. Zelfs de voormalige Illuminist Witch, Doc Marquis, houdt dit boek op zijn plank. Als u wilt Doc te spreken over de juistheid van deze informatie, kunt u hem bellen op Christenen ontmaskeren The Occult. Postwissel Box 632436, Nacogdoches, TX 75963-2436 of bel hem op 409-552-7313. Doc heeft zelfs veel van de super geheime boeken, de zogenaamde esoterische boeken, van de vrijmetselarij, waaronder veel geschreven in de code. Doc verifieert verklaring Cooper’s hierboven.

Nu dat je de waarheid over de vrijmetselarij weten, moet u een persoonlijke beslissing komen. Nu dat je weet dat je zijn misleid door je eigen superieuren in The Craft. U moet beslissen of aan Jezus Christus of de vrijmetselarij te volgen. Uw eeuwige bestemming op het spel staat. Je moet in staat zijn om de woorden van Jozua geluid in uw oren horen. "En als het kwaad is aan u om het te dienen HEER. kiest u heden, wie gij dienen zult; hetzij de goden, welke uw vaders, die waren aan de andere kant van de zondvloed, of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij zullen dienen de HEER ." [Joshua 24:15] Zoals we hebben laten zien, is de vrijmetselarij "identiek aan de mysteriën "; Daarom Vrijmetselarij is identiek aan de Egyptische goden waaruit de God van de Bijbel bevrijdde de Israëlieten, en gelijk zijn aan de goden van de Amorieten, tegen wie Joshua was reling.

Nogmaals, luister naar de uitdaging van Joshua: ". kiest dan heden, wie gij dienen zult". Hopelijk zal je antwoord hetzelfde als Joshua zijn: ". maar als voor mij en mijn huis, wij zullen dienen de HEER ."

Als je Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser hebben aanvaard, maar zijn zeer lauw geweest in uw geestelijke wandel met Hem, moet u Hem onmiddellijk vragen om vergeving en voor de verlenging. Hij zal u direct vergeven, en vul je hart met de vreugde van de Heilige Geest. Dan moet je om te beginnen met een dagelijkse wandeling van gebed en persoonlijke bijbelstudie.

Als je nog nooit Jezus Christus als Redder hebben aanvaard, maar zijn gekomen om Zijn realiteit en het naderende einde van het tijdperk te realiseren, en wil zijn vrije gave van eeuwig leven te accepteren, dan kunt u ook doen dus nu, in de privacy van uw huis. Zodra u Hem als Redder te aanvaarden, bent u geestelijk Born Again, en worden als verzekerd van de hemel alsof je er al waren. Vervolgens kunt u er zeker van dat het Koninkrijk van de Antichrist je niet geestelijk zal raken.

Als u wilt Born Again geworden, ga dan naar onze Salvation pagina nu.

We hopen dat u zijn gezegend door deze bediening, die tot doel op te voeden en te waarschuwen mensen, zodat zij de komende Nieuwe Wereld Orde kan zien – Koninkrijk van de Antichrist – in hun dagelijks nieuws.

Tot slot willen we graag van u horen.

Abonneer je op onze e-updates en berichten van onze redacteur door hieronder uw e-mailadres

Bron: www.cuttingedge.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf + negen =