Night werktijden

Night werktijden werken meer dan eenNight werktijden
1. Uren en grenzen

Medewerkers die regelmatig tijdens het ’s nachts werken minstens 3 uur periode‘S nachts werkt.

Als ze dat doen, is het moet zijn 7 uur lang en voorzien van middernacht tot 05:00. Het moet schriftelijk worden overeengekomen.

Medewerkers kunnen ook ’s nachts werkt als er een collectieve arbeidsovereenkomst (bv vakbond overeenkomst) die stelt hun werk nachtwerk.

Nationale minimumloon

Het nationale minimumloon geldt voor nachtarbeiders, maar er is geen hoger nachtarbeid tarief.

Een slaap verschuiving in de nachtperiode (bv hulpverlener) geldt als werktijd indien de werknemer is zowel:

Werknemers op een slaap shift moet worden betaald aan de Nationale minimumloon.


Beperkingen op de arbeidstijd voor nachtarbeiders

Extra regels gelden voor nachtarbeiders op de top van de regels inzake de maximale wekelijkse arbeidstijd en rustpauzes.

Nachtarbeiders mogen niet langer werken dan een gemiddelde van 8 uur in een periode van 24 uur.

Het gemiddelde wordt meestal berekend over 17 weken, maar het kan worden over een langere periode van maximaal 52 weken indien de werknemers en de werkgever akkoord gaat, bijvoorbeeld door CAO.

Regelmatig overwerk is opgenomen in het gemiddelde, maar niet af en toe overuren.

Werknemers kunnen zich niet afmelden voor de limiet.

Werknemers van 16 of 17

Personeel van 16 of 17 kan niet werken tussen middernacht en 04:00.

  • landbouw
  • culturele, sportieve, artistieke of reclame-activiteiten
  • een ziekenhuis
  • een hotel of catering
  • kleinhandel
  • post of bezorging van de krant

In uitzonderlijke gevallen kunnen ze werken ’s nachts als er geen volwassene om het werk te doen en ze nodig zijn om ofwel:

  • omgaan met een plotselinge toename van de vraag
  • handhaven van de continu├»teit van een dienst of de productie, bijv filmen

De werkgever moet de jongere een rustperiode van dezelfde lengte als de extended shift geven.

Speciale gevaren en mentale of fysieke belasting

Night werknemers die zich bezighouden met speciale gevaren of wier werk geestelijke of fysieke belasting kan niet langer werken dan 8 uur in elke periode van 24 uur.

Een risicoanalyse moet worden uitgevoerd om speciale risico’s en te werken met mentale of fysieke belasting te identificeren.

De gevaren en stammen kunnen ook in collectieve of personeelsbestand overeenkomsten worden ingesteld.

Wat werkgevers moeten doen

Werkgevers moeten verslagen van nachtarbeiders “werktijden te houden om aan te tonen dat ze niet de limieten.

De boekhouding wordt bewaard gedurende ten minste 2 jaar.

Bron: www.gov.uk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

6 + 3 =