Nmake terugkerende fout bij het compileren op Windows 7 64-bit · Issue # 246 · zeromq

Nmake terugkerende fout bij het compileren op Windows 7 64-bit · Issue # 246 · zeromq struct zmq_msg_tNmake terugkerende fout bij het compileren op Windows 7 64-bit # 246

Ervan uitgaande dat je hebt opgebouwd libzmq, kopieert u de zmq.h bestand van zeromq / behoren tot de kern van waar je bent het bouwen van jzmq (dat wil zeggen waar je nmake uitvoert).

Ik heb verleden dit deel om dit te doen, maar het liep in problemen in een later stadium:
Het koppelen van CXX gedeelde bibliotheek lib \ jzmq.dll
Het creëren van bibliotheek lib \ jzmq.lib en object lib \ jzmq.exp

Context.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_errno waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Context_construct @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2001: onopgeloste externe symbool _zmq_errno

Context.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_init waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Context_construct @ 12

Context.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_term waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Context_destroy @ 8

Poller.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_poll waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Poller_run_1poll @ 24

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_msg_init waarnaar wordt verwezen in functie "struct zmq_msg_t * _cdecl do_read (struct JNIEnv *, klasse jobject *, struct zmq_msg_t *, int)" (? Do_read @@ YAPAUzmq_msg_t @@ PAUJNIEnv @@ PAV_jobject @@ PAU1 @ H @ Z)

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_msg_init_size waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_send @ 24

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_msg_init_data waarnaar wordt verwezen in functie "unsigned char _cdecl s_zerocopy_init (struct JNIEnv *, struct zmq_msg_t *, klasse jobject *, lang)" (? S_zerocopy_init @@ YAEPAUJNIEnv @@ PAUzmq_msg_t @@ PAV_jobject @@ J @Z)

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_msg_close waarnaar wordt verwezen in functie "struct zmq_msg_t * _cdecl do_read (struct JNIEnv *, klasse jobject *, struct zmq_msg_t *, int)" (? Do_read @@ YAPAUzmq_msg_t @@ PAUJNIEnv @@ PAV_jobject @@ PAU1 @ H @ Z)

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_msg_data waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_recv__I @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_msg_size waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_recv__I @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgelost extern symbool _zmq_socket waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_construct @ 16

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_close waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_destroy @ 8

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_setsockopt waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_setBytesSockopt @ 16

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_getsockopt waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_getBytesSockopt @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_bind waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_bind @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_connect waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_connect @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_unbind waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_unbind @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_disconnect waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_disconnect @ 12

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_send waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_sendByteBuffer @ 16

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_recv waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_recvByteBuffer @ 16

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_sendmsg waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_00024Socket_send @ 24

Socket.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_recvmsg waarnaar wordt verwezen in functie "struct zmq_msg_t * _cdecl do_read (struct JNIEnv *, klasse jobject *, struct zmq_msg_t *, int)" (? Do_read @@ YAPAUzmq_msg_t @@ PAUJNIEnv @@ PAV_jobject @@ PAU1 @ H @ Z)

util.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_strerror waarnaar wordt verwezen in functie "void cdecl raise_exception (struct JNIEnv *, int)" (? Raise_exception @@ YAXPAUJNIEnv @@ H @Z)

ZMQ.cpp.obj. error LNK2019: onopgeloste externe symbool _zmq_proxy waarnaar wordt verwezen in functie _Java_org_zeromq_ZMQ_run_1proxy @ 20

lib \ jzmq.dll. fatale fout LNK1120: 24 onopgeloste externen

LINK is mislukt. met 1120

Bron: github.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twintig + 15 =