OLE DB Tutorial (C #)

OLE DB Tutorial (C #) waarvoor een OLEOLE DB Tutorial

Visual Studio .NET 2003

OLE DB is een COM-gebaseerde application programming interface (API) voor toegang tot gegevens. OLE DB ondersteunt de toegang tot gegevens die zijn opgeslagen in elk formaat (databases, spreadsheets, tekstbestanden, enzovoort) waarvoor een OLE DB-provider beschikbaar is. Elke OLE DB-provider bloot data van een bepaald type gegevensbron (bijvoorbeeld SQL Server databases Microsoft Access databases of Microsoft Excel spreadsheets).

Deze tutorial toont met behulp van een Microsoft Access-database vanuit een C # applicatie.

sample Files

Zie OLE DB Sample te downloaden en te bouwen aan de sample bestanden besproken in deze tutorial.


verder lezen

Tutorial

Deze tutorial laat zien hoe u een Microsoft Access-database van C # gebruiken. Het laat zien hoe je een dataset kunt maken en tabellen toe te voegen uit een database. De BugTypes.mdb database die wordt gebruikt in de steekproef programma is een Microsoft Access 2000 MDB-bestand.

Voorbeeld

Dit programma geeft toegang tot de BugTypes.mdb database ontstaat een dataset, voegt de tabellen aan, en toont het aantal tafels, kolommen en rijen. Het geeft ook de titels van elke rij.
Bron: msdn.microsoft.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vier × twee =