Tag Archives: Database Language Reference

Managing Tables

20 Tafels beheren over Tables Tafels zijn de basiseenheid van gegevensopslag in een Oracle Database. Gegevens worden opgeslagen in rijen en kolommen. U definieert een tafel met een tafel naam, zoals werknemers. en een set van kolommen. Je geeft elke kolom een ​​naam kolom, zoals employee_id. achternaam. en job_id; een gegevenstype, zoals VARCHAR2. DATUM. of… Read More »