Tag Archives: Metaaloxide gebaseerde sensor-oxide gebaseerde sensor research

Metal oxide-gebaseerde gassensor onderzoek Hoe

Metal oxide-gebaseerde gas sensor onderzoek: Hoe? Abstract De paper bespreekt kritisch de stand van de techniek op het gebied van experimentele technieken kan worden toegepast op de studie van conductometrische gassensoren op basis van geleidende metaaloxiden. De gebruikte beoordelingscriteria zijn achtergesteld bij de voorgestelde R&D benadering, die zich richt op de studie, en de daaropvolgende… Read More »